lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är född och uppvuxen i Polen där jag 1998 började läsa svensk filologi vid Jagiellonska universitetet i Kraków. Efter avslutade studier (masterexamen 2003) påbörjade jag i januari 2004 forskarutbildningen i nordiska språk vid Lunds universitet. Våren 2010 disputerade jag på en avhandling om älvdalsk ordföljd och flyttade till Norge för att jobba vid Universitetet i Oslo.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (3 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Piotr Garbacz

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Piotr Garbacz kan inte längre nås via institutionen/enheten.