lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Min forskning har under senare år varit inriktad på kinesisk lexikografi samt den unika period under Kinas historia då flera kvinnor aspirerade på kejsartronen.

Jag är doktor i kinesiska med sociolingvistisk inriktning. Jag har undervisat på de flesta nivåer inklusive kandidatnivån. För närvarande jag undervisar jag på kursen GEMA65 för tekniker.

Wai-Ling Ragvald

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Wai-Ling Ragvald kan inte längre nås via institutionen/enheten.