lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Min forskning har under senare år varit inriktad på kinesisk lexikografi samt den unika period under Kinas historia då flera kvinnor aspirerade på kejsartronen.

Jag är doktor i kinesiska med sociolingvistisk inriktning. Jag har undervisat på de flesta nivåer inklusive kandidatnivån. För närvarande jag undervisar jag på kursen GEMA65 för tekniker.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2018

Wai-Ling Ragvald

Lärare
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post wai-ling.ragvaldostas.luse

Telefon 046–222 97 19

Rum SOL:A418

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20