lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i nordiska språk. Mitt intresseområde rör det mesta som har med språk att göra, men särskilt fascinerad är jag av språkförändring i det svenska språket, både i nutid och historiskt. Språkförändring kan studeras utifrån många av språkvetenskapens områden, t.ex. grammatik, semantik, språksociologi och språkhistoria, och mitt avhandlingsprojekt berör flera av dessa.

Förutom svenska har jag tidigare bl.a. studerat litteraturvetenskap, genusvetenskap, franska, engelska och biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har också tillbringat en termin i Orléans, Frankrike. Från Lunds Universitet har jag en magisterexamen i svenska med språklig inriktning och från Göteborgs Universitet har jag en kandidatexamen i litteraturvetenskap och en kandidatexamen i genusvetenskap. Under två år läste jag också på skrivarlinjen vid Skurups Folkhögskola. Under hösten 2010 arbetade jag med fältstudier som projektassistent i dialektsyntaxprojektet NorDiaCorp.

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsprojekt handlar om opersonliga/generiska pronomen i svenskan i ett historiskt perspektiv. Med sådana pronomen avser jag främst "man", "en" och "ens" samt (det egentligen personliga) pronomenet "du", vilket både i nutid och i äldre svenska kan fungera indefinit på ett sätt liknande "man". I meningarna "Man vill ju inte att ens kompis ska smitta en med sin förkylning" respektive "Du vill ju inte att din kompis ska smitta dig med sin förkylning" kan både "man" och "du" syfta på människor i allmänhet, men i satserna "På teve har man fått en ny chef" respektive "På teve har du fått en ny chef" blir syftningen annorlunda, där inskränks referensen till en viss grupp respektive den som tilltalas.

Hur dessa pronomen fungerar idag och hur de har fungerat historiskt, såväl syntaktiskt som semantiskt, samt hur utvecklingen har sett ut från "man" substantiv ("en man", tidigare också i betydelsen 'människa'), till "man" pronomen, genom vad som kan förmodas vara en grammatikaliseringsprocess med inslag av språkkontakt, är områden jag ämnar undersöka närmare i mitt avhandlingsprojekt. Ämnet är intressant också i ett vidare språkligt perspektiv eftersom sådana pronomen finns i många andra språk. På samma sätt har t.ex. det franska "on" utvecklats ur latinets "homo" ('människa'). Att dessa pronomens funktioner skiljer sig åt mellan språk som är så närbesläktade som svenska, tyska, isländska och västfrisiska är också ett spännande faktum.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Sanna Skärlund

Doktorand
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sanna.skarlundnordlund.luse

Telefon 046–222 87 05

Rum SOL:L311

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20