lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sanjin Pejkovic

Jag har varit doktorand sedan januari 2010.

Min forskning rör film från fd Jugoslavien. Främst handlar det om förhållanden mellan olika filmkulturer i området och historieskrivningar efter 1989.


Övriga uppdrag och meriter

Lärare och delkursansvarig på kursen "Digitalålderns bilder", Lunds universitet, Filmvetenskap, sedan 2011.

Under 2011 jobbade jag även som lärare och delkursansvarig på Masterprogram "The Politics of Aesthetics and Communication" på Middle Eastern Studies, Lunds Universitet, samt lärare på Kandidat och Masterprogram i Europa studier, Lunds universitet

Konferenser (i urval):
Washington DC, november 2011
ASEEES (The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)
"Once brothers? Documentaries and contested representations of the role of the popular culture and sports in Yugoslav history"

Köpenhamn, juli 2011
IAMHIST (The International Association for Media and History)
"Reconstructing the Memories: Representations of 1989 in Romanian Cinema"

Seoul, juni 2010
Flying University of Transnational Humanities (FUTH)summer school for graduate students and young scholars
"Uniting Borders: Yugoslav and Post Yugoslav Cinema"


Övriga uppdrag, föreläsningar och publikationer i urval:
Mellan 2003 och 2008 arbetade jag som universitetsadjunkt vid Institutionen för kulturvetenskaper: Filmvetenskap, Göteborgs universitet (Kursansvarig för Europeisk film på Filmvetenskap A och Dokumentärfilm på Filmvetenskap B).
Jag var också timlärare vid Centrum för studier av Ryssland och Östeuropa (Film och nationalism), Göteborgs universitet och lärare på kvällskursen Ungdomar och Mediasamhälle vid Institutionen för kulturvetenskaper: Filmvetenskap, Göteborgs universitet.

Sedan 2009 jobbar jag även som projektledare för Creative Force Western Balkan (mediepedagogiskt projekt finansierat av Svenska Institutet som innefattar unga människors arbete med film och mänskliga rättigheter, med deltagare från Balkan och Sverige). Samarbetar i detta projekt med filmfestivaler Dokufest (Kosovo), Makedox (Makedonien), Pravoljudski (Bosnien).

Medarbetare för Göteborgs filmfestival sedan 2006.

Har suttit i jury på festivaler Dokufest (Kosovo), Cinedays (Makedonien)

Skriver för: FLM, Filmrutan, Glänta, SINEAST (Bosnien), Hrvatski filmski ljetopis (Kroatien) KINO! (Slovenien), E-novine (Serbien). Har även skrivit om turkisk film för Göteborgs Internationella Filmfestival katalogen 2009, Humanistdagboken, Tidningen Kulturen.

Innehållsansvarig: Sanjin Pejkovic
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-01-26

Sanjin Pejkovic

Kontaktinformation

Sanjin Pejkovic
doktorand
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 84 78

Fax 046–222 32 11

Rum H127

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20