lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag kommer från Gallipoli, en liten italiensk stad vid den joniska kusten i Salento, Apulien.Sedan augusti 2000 bor jag i Sverige.I Italien läste jag juridik vid Roms universitet ”La Sapienza” och därefter doktorerade jag i juridik vid universitetet i Lecce, där jag sedan arbetade som forskare och lärare på juridiska fakulteten. I Sverige tog jag en fil.kand. med italienska som huvudämne vid Lunds universitet, där jag sedan 2008 är verksam som lärare i italienska. Mellan 2010 och 2015 var jag doktorand i italienska med språkvetenskaplig inriktning. Mitt avhandlingsarbete innehåller följande forskningsteman: verb som uttrycker propositionella attityder; komplementatorer och underordnade satser; faktiva predikater; language attrition. September 2015 försvarade jag min avhandling.
Mina intresseområden är: semantik; pragmatik; syntax; språkfilosofi; det juridiska språket; språkinlärning.
Jag är också översättare av barnböcker. Jag har översatt verk av Astrid Lindgren och Sven Nordqvist.

Forskning

Om forskningen

Jag har lagt fram en sammanläggningsavhandling med ett antal studier om predikater som uttrycker propositionella attityder. Närmare bestämt, handlar mitt avhandlingsarbete om följande forskningsteman: komplementatorer och underordnade satser; presupposition; faktiva predikater; language attrition. Titeln på min avhandling är: Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes.
Jag började mitt arbete med en undersökning om ett fenomen som är typiskt i min egen dialekt från södra Italien (Gallipolino): underordnade finita satser som inleds av två olika komplementatorer. I mitt paper föreslår jag en analys som erbjuder en djupare förståelse av huvudsatspredikaternas semantik.
För närvarande, undersöker jag predikatet ’veta’ (använt i tredje person singular ’han/hon vet’) och dess faktivitet. Jag använder mig av data på italienska och på engelska. Inom lingvistiken antas KNOW vara ett faktivt predikat. Några senare studier har dock visat att icke-faktiva användningar av ‘knows’ förekommer i språket. Min hypotes är att engelskans ’knows’ och italienskans ’sa’ kan ha olika betydelser beroende på kontexten, d.v.s. de är polysemiska ord. I min avhandling har jag utforskat hur denna polysemi hos italienskans 'sa' påverkar syntaxen. I min framtida forskning skulle jag vilja testa hypotesen att 'sa' är polysemiskt med ett experiment och jag skulle vilja utforska vidare frågan om huruvida det italienska ordet 'sa' kan jämföras med motsvarande ord på andra språk.

Publikationer

Böcker (9 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Deltagande med egen presentation vid följande konferenser:

IX Convegno degli Italianisti Scandinavi, Oslo 16-18 giugno 2010;

PhiLang2011, Second International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, University of Lodz (Poland), 12-14 May 2011;

Modality Corpus Discourse, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 7-8 juni 2012;

40th Incontro di Grammatica Generativa, Trento, 13-15 febbraio 2014.

Parler les langues romanes/Parlare le lingue romanze/Hablar las lenguas romances/Falando línguas romanicas. GSCP International Conference, Stockholm och Uppsala, 9-12 april 2014.

Övriga presentationer:

Come insegnare la grammatica italiana a studenti stranieri?
L’approccio dell’insegnamento critico ed apprendente. LMS språkdagar i Halmstad, 2-3 april 2011

Glädjen att översätta svenska barnböcker till italienska. Società Dante Alighieri, Ängelholm, 12 mars 2012.

Anche Lotta, Barbro, Petra, Peter, Pettson e Findus parlano italiano. Società Dante Alighieri, Helsingborg, 13 april 2013.

Roberta Colonna Dahlman

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Roberta Colonna Dahlman kan inte längre nås via institutionen/enheten.