lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Rasmus Persson

Jag är doktorand i franska med språkvetenskaplig inriktning, och min forskning handlar om interaktion och prosodi i spontana samtal på franska. Jag är även doktorandrepresentant i Forskarkollegiet för språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum.


Forskning

Administrativt

Innehållsansvarig: Rasmus Persson
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-04-13

Rasmus Persson

Kontaktinformation

Rasmus Persson
Doktorand
Franska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 46 24

Fax 046–222 32 11

Rum SOL L601

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länk