lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Petronella Zetterlund

född 1974, fil.lic., doktorand i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning.

I min avhandling studerar jag forskningsfältet kring den mexikanska författaren och Nobelpristagaren Octavio Paz. Jag undersöker drygt 40 studier som publicerats under 45 år om Octavio Paz (1965-2010). Utifrån en diskussion kring författarbegreppet studerar jag hur kritiker och litteraturvetare förhåller sig till Octavio Paz och hans texter. Paz skrev lyrik och essäer, två genrer där gränserna mellan den biografiska författaren och textens subjekt lätt suddas ut. I Paz's fall finns det aspekter både i hans essäer om poesi, konst, modernitet, osv., och i hans biografiska handlingar som intellektuell debattör, litteraturkritiker och tidskriftsredaktör, vilka påverkar läsningen av hans texter. Jag använder begrepp som text, verk, författare, subjekt och intention, med utgångspunkt i texter av Séan Burke, Andrew Bennett, Antoine Compagnon, Dario Compagno, Alexander Nehamas, m. fl.

Undervisning

Innehållsansvarig: Petronella Zetterlund
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Petronella Zetterlund

Kontaktinformation

Petronella Zetterlund
Doktorand
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 89 70

Fax 046–222 32 11

Rum L500

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20