lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pedro de Felipe

Född i Madrid men uppvuxen i Barcelona, Spanien. Tog examen vid Bostons universitet (B.A) med huvudinriktning på latinsk litteratur, språk samt ekonomi.
Tog examen vid ESADE Business School i Barcelona med en (M.B.A.) och en Master i administration av fastighetsmäklarbolag vid Barcelonas universitet. Tog examen 2011 vid Lunds universitet med en Master i litteratur, kultur och media.


Forskning

Innehållsansvarig: Pedro de Felipe
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-08-19

Pedro de Felipe

Kontaktinformation

Pedro de Felipe
Doktorand
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 88 04

Mobil 070–975 44 32

Fax 046–222 32 11

Rum L508a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länk