lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nina Bengtsson

Jag heter Nina Bengtsson och är doktorand i fransk språkvetenskap med Paul Touati som handledare vid Lunds Universitet.

I min avhandling undersöker jag hur samtalspartners använder beskrivningen som interaktionell resurs under samtal, särskilt mellan svensktalande inlärare av franska och infödda talare av franska.


Forskning

Administrativt

Undervisning

Innehållsansvarig: Nina Bengtsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Nina Bengtsson

Kontaktinformation

Nina Bengtsson
doktorand franska
Franska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 88 06

Fax 046–222 32 11

Rum L507b

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20