lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Niclas Burenhult erhöll filosofie doktorsexamen i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet år 2002. Han är docent i allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, och också knuten som forskare till Language and Cognition-gruppen vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen. Hans forskning rör förhållandet mellan språk, kultur och kognition, semantisk typologi, språkdokumentation och -beskrivning, samt språklig förhistoria, med särskild inriktning på Sydöstasien. Han har ett särskilt intresse för språklig kategorisering av landskap och beviljades år 2010 ett European Research Council Starting Grant för projektet 'Language, cognition and landscape (LACOLA)'. Han är en ledande expert på aslispråken, en grupp austroasiatiska språk som talas på Malackahalvön, och han är en av koordinatorerna av den digitala resursen 'Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage' (RWAAI).

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (21 st)
Bokkapitel (12 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (5 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Niclas Burenhult

Docent
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Forskare
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post niclas.burenhultling.luse

Telefon 046–222 88 17

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar