lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är till lika delar forskare och filmkritiker på Sydsvenskan. Sedan 1989 är jag medarbetare i Nationalencyklopedin, inklusive ne.se och årsboken. I år, 2017, är jag aktuell med boken Ingmar Bergman's "Face to Face" (Wallflower Press).

År 2011 doktorerade jag på avhandlingen "Snuten i skymningslandet: Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010" (Nordic Academic Press). Övriga böcker: "Clint Eastwood" (Historiska Media, 2011), "Swedish Cops: From Sjöwall and Wahlöö to Stieg Larsson" (Intellect, 2014).

Publikationer (LUCAT): https://lup.lub.lu.se/search/person/litt-met

Tidigare har jag bl.a. varit chefredaktör för tidskriften Filmhäftet och Film International och suttit i redaktionsrådet för Cinema Journal.

Undervisat på: Högskolan på Gotland, Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Hemsida med samlade texter: http://michaeltapper.se

OBS! Min e-postadress är: michael.tapper@icloud.com

Forskning

Om forskningen

Jag har avslutat ett forskningsprojekt om Ingmar Bergmans idag bortglömda tv-serie Ansikte mot ansikte (1976, klippt och distribuerad som biograffilm utanför Sverige). Det har resulterat i boken Ingmar Bergman's 'Face to Face', som utges i september 2017 på Wallflower Press och distribueras av Columbia University Press. Så här presenterar jag den i bokens baksidestext:

The 1976 premiere of Face to Face came at the height of director-screenwriter Ingmar Bergman’s career. Prestigious awards and critical acclaim had made him into a leading name in European art cinema. Yet today Face to Face is a largely overlooked and dismissed work. This book tells the story of its rise and fall.

It presents a new portrait of Bergman as a political artist exploring a new medium with huge public impact: TV. Inspired by Henrik Ibsen, feminism and alternative psychotherapy, he made a series of portraits of the modern bourgeois family focusing on the plight of women. Face to Face followed in the tracks of The Lie (1970) and Scenes from a Marriage (1973).

By his workbooks, engagement planners and other archival material we can trace his investigation into the heart of the repressive family structures to eventually glimpse a way out. The book culminates in an extensive study of the two-year process from the first outlines of the screenplay to the reception and aftermath of Face to Face. Hereby, the book offers a unique insight into Bergman’s world, his ideas and artistry, during a turbulent time in cinema history.

Publikationer

Böcker (6 st)
Redaktörskap (33 st)
Artiklar (14 st)
Bokkapitel (127 st)
Encyklopediartiklar (2 st)
Konferensbidrag (6 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (97 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (90 st)
Tidningsartiklar (125 st)
Övrigt (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

FD i filmvetenskap.
FM i journalistik.

Nuvarande arbeten
2011– Anknuten forskare i filmvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2001– Medarbetare i Nationalencyklopedins årsbok.
1999– Filmkritiker i Sydsvenska Dagbladet.
1996– Medarbetare i Nationalencyklopedinhemsidan ne.se.
1989– Frilansande filmkritiker och kulturskribent.

Tidigare arbeten
2003–07 Medlem i redaktionsrådet för Cinema Journal.
2004–06 Filmredaktör och medarbetare i uppslagsverket AHA (Bertmarks).
2003–04 Chefredaktör för Film International.
1998–2002 Chefredaktör för Filmhäftet.
1989–96 Medarbetare i Nationalencyklopedin (20 band)
1983–89 Styrelseledamot i Lunds Studenters Filmstudio, ordförande 1986–89.

Michael Tapper

Forskare
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post michael.tapperlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk