lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är till lika delar forskare och filmkritiker på Sydsvenskan. Sedan 1989 är jag medarbetare i Nationalencyklopedin, inklusive ne.se och årsboken. I år, 2017, är jag aktuell med boken Ingmar Bergman's "Face to Face" (Wallflower Press).

År 2011 doktorerade jag på avhandlingen "Snuten i skymningslandet: Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010" (Nordic Academic Press). Övriga böcker: "Clint Eastwood" (Historiska Media, 2011), "Swedish Cops: From Sjöwall and Wahlöö to Stieg Larsson" (Intellect, 2014).

Publikationer (LUCAT): https://lup.lub.lu.se/search/person/litt-met

Tidigare har jag bl.a. varit chefredaktör för tidskriften Filmhäftet och Film International och suttit i redaktionsrådet för Cinema Journal.

Undervisat på: Högskolan på Gotland, Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Hemsida med samlade texter: http://michaeltapper.se

Forskning

Om forskningen

Aktuella antologier jag medverkar i: 'Den nya svenska filmen' (Atlantis), Nordic Genre Films (Edinburgh University Press), 'Svärd, sandaler och skandaler: Antiken på film och tv'(Studentlitteratur).

För närvarande arbetar jag med en bok om Ingmar Bergmans idag bortglömda tv-serie 'Ansikte mot ansikte' (1976).

En aptitretare för projektet, som utges på Columbia University Press 2017:

"Ansikte mot ansikte" följde framgången med tv-serien "Scener ur ett äktenskap" (1973), också den redigerad till en filmversion med stor internationell spridning, och återigen sattes Liv Ullmann och Erland Josephson i huvudrollerna. Men där den förra serien utmynnade i en skiss till en utopi om ett gott och möjligt utanför äktenskapets institutionella gränser, slutar den senare i något som kan tolkas som en motsats: en dystopi och ett psykologiskt kaostillstånd inför steget mot frigörelse. Någonting har uppenbarligen hänt i Ingmar Bergmans filosofi mellan dessa produktioner. En betydande förklaring kan vara kontakten med Arthur Janovs primalterapi, en i början av 1970-talet mycket omtalad, för att inte säga trendig, skola inom psykoanalys och psykoterapi. Bergman hade läst hans böcker, besökt honom i Kalifornien och planerade dessutom att de skulle göra en film tillsammans.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (33 st)
Artiklar (104 st)
Bokkapitel (126 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (6 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (96 st)
Tidningsartiklar (119 st)
Övrigt (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

FD i filmvetenskap.
FM i journalistik.

Nuvarande arbeten
2011– Anknuten forskare i filmvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2001– Medarbetare i Nationalencyklopedins årsbok.
1999– Filmkritiker i Sydsvenska Dagbladet.
1996– Medarbetare i Nationalencyklopedinhemsidan ne.se.
1989– Frilansande filmkritiker och kulturskribent.

Tidigare arbeten
2003–07 Medlem i redaktionsrådet för Cinema Journal.
2004–06 Filmredaktör och medarbetare i uppslagsverket AHA (Bertmarks).
2003–04 Chefredaktör för Film International.
1998–2002 Chefredaktör för Filmhäftet.
1989–96 Medarbetare i Nationalencyklopedin (20 band)
1983–89 Styrelseledamot i Lunds Studenters Filmstudio, ordförande 1986–89.

Michael Tapper

Forskare
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post michael.tapperlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 20

Länk