lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag forskar om barns gester: hur de ser ut, hur de används, och hur detta förändras över tid i utvecklingen. Jag har min bakgrund inom kognitionsvetenskap, kommunikationsvetenskap, och datavetenskap.

Forskning

Forskargrupper

  • Språkinlärning Vi är intresserade av olika aspekter av språkinlärning, L1, L2, L3, tvåspråkighet, språkförlust, språkstörningar, didaktik, metodfrågor och ...

Avslutade projekt

Om forskningen

År 2010 färdigställde jag min doktorsavhandling. Sedan dess jobbar jag som post-doc inom Center för Kognitiv Semiotik.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (6 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (1 st)

Mats Andrén

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Mats Andrén kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk