lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mats Andrén

Jag forskar om barns gester: hur de ser ut, hur de används, och hur detta förändras över tid i utvecklingen. Jag har min bakgrund inom kognitionsvetenskap, kommunikationsvetenskap, och datavetenskap.


Forskning

Innehållsansvarig: Mats Andrén
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Mats Andrén

Kontaktinformation

Mats Andrén
Forskare
Kognitiv Semiotik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 92 55

Fax 046–222 32 11

Rum H512

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länk