lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Malin Alkestrand

Min tidigare utbildning består av en lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet i historia och svenska. Ämnesstudierna bedrev jag på Lunds universitet och den pedagogiska utbildningen läste jag på Malmö Högskola.

Mitt avhandlingsprojekt behandlar fantasylitteratur. Jag undersöker hur olika maktkategorier såsom genus, etnicitet och klass upprättas, upprätthålls och interagerar i J.K. Rowlings Harry Potter-serie, Eoin Colfers Artemis Fowl-serie och Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens Cirkeln-trilogi. Några centrala teoretiska perspektiv är diskursanalys och intersektionalitetsbegreppet .

Under vårterminen 2013 undervisar jag i kursen Ungdomslitteratur inom ämnet Barnlitteratur.

Undervisning

Innehållsansvarig: Malin Alkestrand
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-01-29

Kontaktinformation

Malin Alkestrand
doktorand
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 84 74

Mobil 070–978 39 32

Fax 046–222 32 11

Rum H232b

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20