lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Lars Kopp

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Lars Kopp kan inte längre nås via institutionen/enheten.