lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Disputerade 2016 på en avhandling om versform och ikonicitet, med exempeltolkningar av svensk 1900-talslyrik.

Leder tillsammans med Peter Henning, Alfred Sjödin och Evelina Stenbeck Poesiseminariet; redaktör (med Sjödin) för en antologi kring Tegnér, som beräknas utkomma under 2018.

Local organizer för en internationell konferens i Lund våren 2019.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jimmie Svensson

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jimmie.svenssonlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20