lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Disputerade 2016 på en avhandling om versform och ikonicitet, med exempeltolkningar av svensk 1900-talslyrik.

Leder tillsammans med Peter Henning, Alfred Sjödin och Evelina Stenbeck Poesiseminariet; redaktör (med Sjödin) för en antologi kring Tegnér, som beräknas utkomma under 2018.

Local organizer för en internationell konferens i Lund våren 2019.

Forskning

Jimmie Svensson

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Jimmie Svensson kan inte längre nås via institutionen/enheten.