lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i lingvistik och arbetar med forskning, undervisning och administration. Mina intressen är historisk lingvistik, grammatik/syntax, språkkontakt och lingvistiskt fältarbete, gärna över små, ovanliga språk. En av mina huvudinriktningar är att producera lexika, handböcker och databaser, och för detta arbete har jag prisbelönats två gånger, från Institut de France, Paris (tokhariska, 2008) och Gustav Adolfs Akademien, Uppsala (romani chib, 2009). För tillfället är jag forskningsledare för två projekt, LUNDIC (MAW), där vi bygger en geodatabas för systematisk matchning av typologisk och lexikal data från Eurasien, Stilla Havet och Amazonas, och CeDICT (VR), där vi bygger ett e-lexikon över tokhariska. Jag har tidigare varit på flera forskningsvistelser vid andra lärosäten, bl a som Humboldtstipendiat vid Kiels universitet och vid SCAS i Uppsala. Förutom forskning är jag intresserad av undervisning och utveckling av undervisningsmaterial, liksom forskningsadministrativt arbete.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen går i flera riktningar. Min bakgrund är inom sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning men efter min PhD har jag sökt mig mer åt allmänlingvistiska hållet. Jag har arbetat framför allt med tokhariska, ett utdött indoeuropeiskt språk i kinesiska Centralasien, och här i synnerhet lexikografi, textutgivning, kasusstruktur, valens och rekonstruktion av förhistorisk språkkontakt. Ett annat forskningområde, relaterat till är sanskrit, är romani chib, där jag skrivit en bok om språkkontakt mellan romani och svenska samt tillsammans med två modersmålstalare gjort en genomgripande studie av svensk romani, som resulterat i två monografier, en på svenska och en på engelska.
Inom forskningsprogrammet CCS har jag studerat jag hur språklig ikonicitet uppstår och försvinner i indoeuropeiska språk.
För närvarande är jag projektledare för två projekt:
-LUNDIC: Lund Digital Information System of Contextualized Typology (Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse), som avser att skapa en geodatabas med lexikal och typologisk data över 400 språk i tre språkområden: Amazonas, Eurasien och Stilla Havet. Datan används till att spåra språkkontakt och divergens i förhistorien.
-CeDICT: A Comprehensive e-Dictionary of Tocharian (VR), vars syfte är att skapa ett eletroniskt lexikon över tokhariska.

Publikationer

Böcker (6 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (11 st)
Konferensbidrag (8 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (1 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Ledningsuppdrag
-Ledamot, fakultetsstyrelsen (representant för forskare), Humanistiska och Teologiska Fakulteterna, Lunds universitet 2014-2016
-Biträdande studierektor (vikarierande), lingvistik, kognitiv semiotik och fonetik 2015 (ht) och 2013 (ht)
-Extern ordförande, forskningsnämnden, Kristianstad högskola 2011-2014
-Extern ledamot, forskningsutskottet, Kristianstad högskola 2010-2011
-Ordförande, Romani Studies Institute 2009-2012
-Ledamot, infrastrukturstyrelsen, Humanistiska och Teologiska Fakulteterna, Lunds universitet 2008-2010
-Ledamot, biblioteksnämnden, Humanistiska och Teologiska Fakulteterna, Lunds universitet 2006-2007
-Vice ordförande, Humanistiska fakultetens doktorandråd, Göteborgs universitet 1999-2000
-Ledamot, fakultetsnämnden (doktorandrepresentant), Humanistiska Fakulteten, Göteborgs universitet 1997-1999

Utmärkelser och priser
Priser
Pris, Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Uppsala, för monografin Ordbok över svensk romani. Resandefolkets språk och sånger. 2009
Pris, Institut de France, Fondation Collette Caillat, för monografin A Dictionary and Thesaurus of Tocharian A. 2008

Invald ledamot i lärda sällskap
Vetenskapssocieteten, Lunds universitet 2010-
Extern associerad forskare, Mondes iranien et indien, UMR 7528, CNRS/ Sorbonne Nouvelle/ INaLCO/ Ecole Pratiques des Haute Études, Paris. 2006-
Invald i forskarkollegiet, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2004-
Styrelseledamot, Indo-European Society/Indogermanische Gesellschaft/Société des Etudes Indo-européennes. 2000-2004

Gerd Carling

Forskare
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gerd.carlingling.luse

Telefon 046–222 99 07

Rum SOL:H422a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar