lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Alfred Sjödin

Jag antogs till forskarutbildningen vårterminen 2009 och är i det närmaste klar med min doktorsavhandling, med titeln "Landets sånggudinna: Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktningens genrer". Avhandlingen, som ska försvaras i september 2014, utgör en undersökning av Johan Gabriel Oxenstiernas stora dikt Skördarne (1796), dess bruk av genreblandning och dess ideologiska relevans. Förutom mitt huvudområde (svenskt 1700-tal i ett större komparativt sammanhang) intresserar jag mig för genreteori, antikreception och andra litteraturhistoriska "longue durée"-fenomen samt framställningar av naturen och landsbygden.

Tillsammans med Jimmie Svensson driver jag Språk- och litteraturcentrums ämnesgemensamma poesiseminarium, som träffas en gång i månaden för att diskutera alla möjliga aspekter på poesi. Information hittar ni här:
www.poesiseminariet.wordpress.com

Administrativt

Innehållsansvarig: Alfred Sjödin
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-02-20

Alfred Sjödin

Kontaktinformation

Alfred Sjödin
Doktorand
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 84 74

Fax 046–222 32 11

Rum H232b

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20