lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Länkar

Universitet, institut och organisationer

Bibliotek

Hjälpprogram för hebreiska och arabiska

Mellanösternstudier

Litteratur om Mellanöstern

Litteratur på svenska om Mellanöstern
Med litteratur om aktuella skeenden i Mellanöstern.

Kartor

Konst

Skönlitteratur och poesi