lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2018-08-13

De Gruyter Best Junior Paper Award till SOL-doktorand

In stiff competition with over 50 nominees, Nele Põldvere was the runner-up for the De Gruyter Best Junior Award at the ISLE (International Society for the Linguistics of English) in London in July [...]

2018-06-19

Ny docent på SOL

Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Eva Klingvall som oavlönad docent i engelsk språkvetenskap. Vi gratulerar! SOL-ledningen [...]

2018-06-14

Kurslitteraturprisets hederspris till SOL-medarbetare

Gunlög Josefsson och Katarina Lundin har fått kurslitteraturprisets hederspris för sin bok Nycklar till grammatik. [...]