lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (11 st)
Working papers (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Annika Pissin

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Annika Pissin kan inte längre nås via institutionen/enheten.