lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Syriska

Nybörjarkurser
Syriska: Introduktion, 10 hp (SYRB01)
Syriska: Introduktion, 15 hp (SYRB02)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: