lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sommarkurser

Två kurser i svenska sommaren 2019

Gula och lila blommor

Vi ger två distanskurser vid Språk- och litteraturcentrum sommaren 2019, en i akademiskt skrivande som riktar sig till studerande med utländsk bakgrund, och en i grammatik som riktar sig till lärare i sfi eller svenska som andraspråk.

Akademiskt skrivande 7,5 hp

Behöver du förbättra dina kunskaper och färdigheter i svenska språket inför vidare studier? Om du har betyg i Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk B/3 eller godkänt TISUS-test kan du söka kurserna i Svenska för studerande med utländsk bakgrund.

I sommar ger vi kursen Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Akademiskt skrivande 7,5 hp som distanskurs på heltid under augusti månad. Den enda obligatoriska träffen i Lund är salskrivningen i slutet av augusti.

Kursinformation finns på kurshemsidan: sol.lu.se/kurs/SVEF26

Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv 9 hp

Vad finns det för särskilda utmaningar för den som ska lära sig svenska som vuxen? Kursen Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9 hp, riktar sig till dig som redan undervisar – eller vill undervisa – i skolämnet svenska som andraspråk eller sfi, eller är intresserad av det akademiska ämnet svenska som andraspråk.

Kursen ges som distanskurs på heltid under de två sista veckorna i juni och hela augusti månad. Den enda obligatoriska träffen i Lund är salskrivningen i slutet av augusti.

Kursinformation finns på kurshemsidan: sol.lu.se/kurs/SVEC05