lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sommarkurser 2020

Vill du lära dig något nytt i sommar? Här hittar du årets sommarkurser på SOL. Vi erbjuder både distanskurser och platsbundna kurser. 

Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid

Syftet med denna kurs är att ge perspektivrika insikter om den dystopiska litteraturens betydelse i och för vår tid, genom att dels ge grundläggande kunskaper om dess allmänna funktionssätt, dels ge färdigheter i att tolka, förstå och diskutera sådana texter.

I kursen studeras ett urval av de senaste decenniernas tongivande europeiska och amerikanska dystopiska litteratur. Särskilt uppmärksammas verkens samhällskritiska syften och belyser hur dessa gestaltas i olika medier och genrer, som science fiction, politisk satir och kontrafaktisk historisk roman, med spridning inom olika populär-, sub-, ungdoms- och högkulturella sammanhang.

Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv

Vilka drag i den svenska grammatiken utgör de största utmaningarna för den som inte har svenska som modersmål? Svaret på frågan är viktig för den som vill undervisa sfi eller svenska som andraspråk, men den ger också intressanta perspektiv till den som är nyfiken på hur svenska språket fungerar. Kursen riktar sig till dig som redan undervisar – eller vill undervisa – i skolämnet svenska som andraspråk eller sfi, eller är intresserad av det akademiska ämnet svenska som andraspråk.

Svenska: Akademiskt skrivande

Står du inför en större skrivuppgift? Eller behöver du helt enkelt förbättra din förmåga att skriva akademiska texter på svenska? Kursen vänder sig till dig som vill förbättra din förmåga att skriva akademisk svenska, t.ex. som förberedelse för ett större uppsats- eller examensarbete.

Spanska: Temakurs I

Under senare år har vi kunnat se filmer och TV-serier om narkotikakarteller i Latinamerika, där knarkkungarna ibland uppnår hjältestatus. Om du vill få ett djupare perspektiv på hur kulturen representerat drogvärlden i dagens latinamerikanska samhälle är vår sommarkurs något för dig. Med fokus främst på Mexiko och Colombia granskar vi narkokulturen genom att analysera och diskutera aktuell film, skönlitteratur och andra texter. Kursen ges på spanska och du ska ha läst fortsättningskurs eller motsvarande innan du kan läsa denna temakurs. Kursen är upplagd främst som ett självständigt tematiskt studium, men innehåller också några träffar då kursmaterialet diskuteras muntligt. Examination sker genom muntlig presentation och ett avslutande skriftligt arbete.

Sista ansökningsdag är den 16 mars.