Sommarkurser 2020

Vill du lära dig något nytt i sommar?

Här hittar du årets sommarkurser på SOL. Vi erbjuder både distanskurser och platsbundna kurser. De flesta av kurserna är öppna för sen anmälan. Det kan också tillkomma nya kurser i sommar, så titta in här igen i maj! 

Läs mer om sen anmälan på lu.se

Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid

Kursen är öppen för sen anmälan på antagning.se

I den här kursen får du perspektivrika insikter om den dystopiska litteraturens betydelse i och för vår tid. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om litteraturens allmänna funktionssätt, och färdigheter i att tolka, förstå och diskutera sådana texter.

I kursen studerar du ett urval av de senaste decenniernas tongivande europeiska och amerikanska dystopiska litteratur. Särskilt uppmärksammas verkens samhällskritiska syften och belyser hur dessa gestaltas i olika medier och genrer, som science fiction, politisk satir och kontrafaktisk historisk roman, med spridning inom olika populär-, sub-, ungdoms- och högkulturella sammanhang. Läs mer om kursen här: sol.lu.se/kurs/LIVA18

Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv

Kursen är öppen för sen anmälan på antagning.se

Vilka drag i den svenska grammatiken utgör de största utmaningarna för den som inte har svenska som modersmål? Svaret på frågan är viktig för den som vill undervisa sfi eller svenska som andraspråk, men den ger också intressanta perspektiv till den som är nyfiken på hur svenska språket fungerar. Kursen riktar sig till dig som redan undervisar – eller vill undervisa – i skolämnet svenska som andraspråk eller sfi, eller är intresserad av det akademiska ämnet svenska som andraspråk. Läs mer om kursen här: sol.lu.se/kurs/SVEC05

Spanska: Latinamerikansk narkokultur

Kursen är öppen för sen anmälan på antagning.se

Under senare år har vi kunnat se filmer och TV-serier om narkotikakarteller i Latinamerika, där knarkkungarna ibland uppnår hjältestatus. Om du vill få ett djupare perspektiv på hur kulturen representerat drogvärlden i dagens latinamerikanska samhälle är vår sommarkurs något för dig. Med fokus främst på Mexiko och Colombia granskar vi narkokulturen genom att analysera och diskutera aktuell film, skönlitteratur och andra texter. Kursen ges på spanska och du ska ha läst fortsättningskurs eller motsvarande innan du kan läsa denna temakurs. Kursen är upplagd främst som ett självständigt tematiskt studium, men innehåller också några träffar då kursmaterialet diskuteras muntligt. Examination sker genom muntlig presentation och ett avslutande skriftligt arbete. Läs mer om kursen här: sol.lu.se/kurs/SPAB14

Svenska: Akademiskt skrivande

 

Står du inför en större skrivuppgift? Eller behöver du helt enkelt förbättra din förmåga att skriva akademiska texter på svenska? Kursen vänder sig till dig som vill förbättra din förmåga att skriva akademisk svenska, t.ex. som förberedelse för ett större uppsats- eller examensarbete. Läs mer om kursen här: sol.lu.se/kurs/SVEB35

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Spanska

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Svenska

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.