lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser som undervisas på engelska

Behörighet i svenska är inte ett krav

Kursutbud vid Språk- och litteraturcentrum hösten 2020

Observera: Internationella studenter bör ansöka i den tidiga ansökningsomgången, för att ha möjlighet att hinna få uppehållstillstånd. Studenter från EU/EEA-länder kan också ansöka i den nationella ansökningsomgången mellan 15 mars och 15 april. 

 

Introduction level

Languages and linguistics

Film

Area studies

Yiddish

Four 7,5 hp courses in Yiddish language and culture given as online courses: