Kurser som undervisas på engelska

Behörighet i svenska är inte ett krav

Observera: Internationella studenter bör ansöka i den tidiga ansökningsomgången, för att ha möjlighet att hinna få uppehållstillstånd. Studenter från EU/EEA-länder kan också ansöka i den nationella ansökningsomgången mellan 15 mars och 15 april. 

Introduction level

Languages and linguistics

Film

Area studies

Yiddish

Four 7,5 hp courses in Yiddish language and culture given as online courses:

Hebrew 15 hp (part time, afternoon)

Modern Hebrew, ancient Hebrew revived and spoken by 9 million

Learn Swedish!

Apply for short courses (7.5 hp) in Swedish at different levels.

Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives 7,5 hp (part time, daytime)

From the Yalta conference to the fall of the Soviet Union

Courses on advanced level

Sök kurser vid Språk- och litteraturcentrum

Vägar till examen

Såväl program som fristående kurser kan leda till examen.

Kontakta studievägledaren för ditt ämne

Våra kandidatprogram

Engelska, Europaprogrammet, Japanska och Språkkonsultprogrammet.

Våra masterprogram

Masterprogrammen på SOL har stark forskningsanknytning.