Tolkning i offentlig sektor 1

Grundkursen

Grundkursen Tolkning i offentlig sektor I ges under hösten 2020 med inriktning på fyra språk: arabiska, dari, persiska och somaliska.

Kursen ges på heltid under en termin. Den ges delvis på distans (två träffar online per vecka) och delvis på plats på Lunds universitet (en träff torsdag–fredag per månad). All närvaro är obligatorisk, både träffarna online och träffarna på universitetet.

Kursen består av fyra delkurser: Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp, Grundläggande terminologi, 3,5 hp, Terminologi i praktiken, 4 hp, samt Tolkningsteknik och