lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Flerspråkighet

ÖvrigtGes termin
Modersmålsundervisning och studiehandledning, 60 hp (FLRA01)höst 2019vår 2020
Tolkning i offentlig sektor: Grundläggande terminologi, 3,5 hp (FLRB01)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: