Zoom vid Lunds universitet

Delta i en Zoom-lektion eller ett Zoom-möte

  • Om du ska delta i en Zoom-lektion behöver du en länk till mötet.
  • Du kan ansluta till ett Zoom-möte via datorns webbläsare, med en surfplatta eller smarttelefon. Första gången du ansluter blir du ombedd att ladda ner en klient till datorn. Om du vill se hur det ser ut kan du ansluta till ett testmöte här: https://zoom.us/test
  • Det är viktigt att logga in rätt! Detta gör du genom att i webbläsaren gå till https://lu-se.zoom.us/. Du kommer till LU Zooms inloggningssida och fortsätter med att klicka "Sign in" och logga in med LU-uppgifter. Detta gäller både anställda och studenter.
  • Om du använder appen på din dator för att delta i möten är det viktigt att du är rätt inloggad i denna också. Du kan kontrollera hur du är inloggad genom att klicka på din profilbild uppe i höger hörn. Med hjälp av den meny som då fälls ut, kan du också logga in med LU-uppgifter – om du inte redan är rätt inloggad. OBS! Du måste ha loggat in i webbläsaren enligt ovan FÖRST så att ditt konto skapats/aktiverats i LU Zoom.
  • Ibland kan du behöva ange ett lösenord för att du ska kunna logga in. Det ska du i så fall ha fått från den som har bjudit in dig till mötet. Du kan också ibland hamna i ett väntrum där du får vänta tills mötesvärden släpper in dig.

Mer utförliga instruktioner och en kort video på engelska hittar du på zoom:s egna sidor: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

Det finns också en informativ och överskådlig film från Högskolan Kristianstad på svenska på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KfrkaLPfScM. Kom bara ihåg att du måste logga in med dina LU-uppgifter.

Är Zoom säkert att använda?

Lunds universitet använder, liksom övriga nordiska lärosäten, tjänsten Zoom levererad av Sunet/NORDUnet, med servrar i Danmark. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och europeisk datalagstiftning. LU-Zoom skiljer sig från den gratisversion av Zoom som finns, om man är inloggad som LU-student eller medarbetare. Överföringen av data från din dator till servern, och från servern till de andra deltagarnas datorer är krypterad, och kan inte avlyssnas på vägen. Zoom bör dock inte användas för att diskutera sekretessbelagda uppgifter eller känsliga personuppgifter.

Det har tidigare påvisats sårbarheter i Zoom-appen, och det är därför viktigt att du håller Zoom-appen uppdaterad.