Studentkonto och lärplattform

Studentkonto

När du studerar vid Lunds universitet behöver du ett användarkonto för studenter, ett studentkonto. Med hjälp av studentkontot loggar du in på det trådlösa nätverket Eduroam, olika typer av lärplattformar, studentdatorer, biblioteksdatabaser och LU:s studentportal. Via Studentportalen www.student.lu.se kan du t.ex. kontrollera dina studieresultat, skriva ut verifierbara intyg, ändra adressuppgifter, läsa dina studentmejl och hämta programvaror.

Studentkontot skapas när du första gången blir antagen till Lunds universitet. Om du ansöker sent till en kurs kan det dröja lite innan ditt studentkonto finns på plats.

Läs mer om ditt studentkonto på LU:s centrala sidor: https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto

Student-e-post

Vi kommunicerar med dig genom den e-post du har i Studentkontot, t ex om en lektion måste ställas in eller något annat inträffar som du behöver få veta. Kontrollera gärna en extra gång så att e-postadressen stämmer. 

Canvas – vår lärplattform

Vid Lunds universitet använder vi från 2019 primärt Canvas som lärplattform. De lärare som använder lärplattform kan lägga upp kursdokument och diskussionsforum där, och du lämnar in dina inlämningsuppgifter och hemtentor där. Notera dock att lärplattformen dock inte används på alla kurser.

Du når Canvas via https://canvas.education.lu.se/ eller genom att ladda ner appen Canvas Student från App store (iOS) eller Google Play (Android). Logga in med din student-id. När du är registrerad på din kurs så dyker kursen upp i appen och på sidan.

Under hösten 2019 pågår en övergång till Canvas från andra lärplattformar (LUVIT och Live@Lund), så en del kurser använder ännu dessa.

Live@Lund eller Luvit

På många av SOL:s kurser används s.k. lärplattformar som ett hjälpmedel för lärare och studenter. Vissa lärare använder sig av Luvit, andra arbetar hellre med Live@Lund och en del lärare föredrar att arbeta på andra sätt och nyttjar ingen plattform alls. En länk till den lärplattform som används på din kurs ska finnas på din kurshemsida. 

Du loggar in med samma användaridentitet som till Studentportalen. 

Logga in i Studentportalen här!

Canvas

När du är registrerad på din kurs så dyker kursen upp i appen och på sidan.

Lärplattformen Luvit

Du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in!

Lärplattformen Live@Lund

Du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in!