lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentkonto och lärplattform

Studentkonto

När du studerar vid Lunds universitet behöver du ett användarkonto för studenter, ett studentkonto. Med hjälp av studentkontot loggar du in på det trådlösa nätverket Eduroam, olika typer av lärplattformar, studentdatorer, biblioteksdatabaser och LU:s studentportal. Via Studentportalen www.student.lu.se kan du t.ex. kontrollera dina studieresultat, skriva ut verifierbara intyg, ändra adressuppgifter, läsa dina studentmejl och hämta programvaror.

Studentkontot skapas när du första gången blir antagen till Lunds universitet. Om du ansöker sent till en kurs kan det dröja lite innan ditt studentkonto finns på plats.

Läs mer om ditt studentkonto på LU:s centrala sidor: https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto

Student-e-post

Vi kommunicerar med dig genom den student-e-post du får i Studentkontot, t ex om en lektion måste ställas in eller något annat inträffar som du behöver få veta. Om du vill kan du vidarebefordra studentmejlen till din privata e-postadress. 

Live@Lund eller Luvit

På många av SOL:s kurser används s.k. lärplattformar som ett hjälpmedel för lärare och studenter. Vissa lärare använder sig av Luvit, andra arbetar hellre med Live@Lund och en del lärare föredrar att arbeta på andra sätt och nyttjar ingen plattform alls. En länk till den lärplattform som används på din kurs ska finnas på din kurshemsida. 

Du loggar in med samma användaridentitet som till Studentportalen.