lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursplan och litteratur

Kursplanen – ditt kontrakt

En kurs kan läsas inom ramen för ett utbildningsprogram eller som fristående, då man själv kombinerar olika kurser till en egen utbildning. Det dokument som styr kursens innehåll kallas kursplan och den innehåller kursens poängtal, dess syfte och i vilka utbildningar den kan ingå. Den upplyser dessutom om huvudsakligt innehåll och den litteratur som tillhör kursen. Kursplanen kan sägas vara det "kontrakt" du får på din utbildning. För många kurser finns också en studiebeskrivning eller en lektionsplan som du får av läraren. Där hittar du en utförligare beskrivning av kursens upplägg och examination.

Poäng

Universitetsstudier räknas i poäng. Normalstudietiden för en heltidskurs (40 timmars arbetsvecka) är en termin (30 högskolepoäng) eller två terminer (60 högskolepoäng), vilket motsvarar 1,5 högskolepoäng per vecka.

Kurslitteratur

Tryckt kurslitteratur till SOL:s kurser finns på SOL-biblioteket. Information om kurslitteraturen samt för terminen aktuella litteraturlistor hittar du enklast via kurshemsidorna.

Det ska finnas ett referensexemplar av varje kursbok och en del av kursböckerna är även tillgängliga som e-bok. Biblioteket kan också hjälpa till med talsyntesprogram och talböcker om du behöver det.

Om du vill ha tips på var du kan köpa begagnad kurslitteratur finns det på LU:s sidor med praktisk information till studenter: https://www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student/kurslitteratur