lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursexpedition

Språk- och litteraturcentrums ämnen är uppdelade i fem sektioner, var och en med minst en kursadministratör, som bland annat hanterar Ladok-ärenden som registrering och resultatrapportering.

Niklas Bernsand, Administration

Magnus Brolin, Administration, Japanska, Kinesiska

046–222 94 83

Gunilla Ek Werner, Administration, Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

046–222 87 10

Robert Ekdahl, Administration, Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

046–222 84 60

Magnus Göransson, Administration, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

046–222 87 11

Liliete Martins, Administration, Arabiska, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

046–222 84 50

Therése Otto Koglin, Administration, Europastudier

046–222 77 66

Annah Smedberg-Eivers, Administration, Franska, Italienska, Rumänska

046–222 30 29

Marcus Tegler, Administration, Engelska, Japanska, Kinesiska, Tyska

046–222 75 50

Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist, Administration, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin, Spanska

046–222 87 06