Sent antagen till kurs på SOL

För att vi ska kunna hålla oss till Folkhälsomyndighetens föreskrifter är en stor del av undervisningen förlagd på distans. Det innebär att många lektioner, seminarier och examinationer ges via videokonferensverktyget Zoom. Du som är student måste därmed ha tillgång till den utrustning du behöver för att delta digitalt, dvs en stabil internetuppkoppling, mikrofon (gärna headset) och kamera. 

Detta behöver du göra:

  1. Gå in på kurshemsidan och ta reda på när introduktionsmötet är och om det ges på plats i Lund eller digitalt. Om det ges digitalt ska det finnas en länk till Zoom. Introduktionsmötet är obligatoriskt och om du inte kan komma måste du meddela utbildningsadministratören eller studievägledaren för den utbildning du har sökt till så att du inte blir struken.
    På kurshemsidan hittar du också kursplan, schema, litteraturlista och annan information om utbildningen.
  2. Så snart du får e-post om att du kan aktivera ditt studentkonto ska du göra det. Gå in på https://passport.lu.se med hjälp av inloggningsuppgifterna från antagning.se (klicka på Visa mer... under Aktivera användaridentitet/hantera lösenord och sedan på boxen Antagning.se). Dina inloggningsuppgifter behöver du för att till exempel komma åt trådlösa nätverk, studentmejl och lärplattformen Canvas. Om du redan har ett aktivt konto behöver du inte aktivera det igen. Det kan dröja någon dag efter att du har fått antagningsbeskedet innan studentkontot är skapat.
  3. Logga in på Studentportalen student.lu.se, klicka på LADOK och registrera dig på din utbildning. Om det inte går kan det bero på att du är antagen med villkor eller att det är för sent att registrera sig själv. I dessa fall kan utbildningsadministratören för ditt ämne hjälpa dig.
  4. Så snart du är registrerad på din kurs bör du kunna logga in på lärplattformen Canvas. På plattformen kan läraren lägga upp lektionsmaterial och uppgifter. 

Du hittar utbildningen genom att välja ditt ämne i listan

Studentkonto, Canvas och Zoom?

Läs mer på våra studentsidor om de olika verktygen och om annat du behöver veta som student vid Språk- och litteraturcentrum.

Att delta i distansundervisning

Utbildning online innebär att du som student behöver ha tillgång till den teknik som krävs. Du behöver på egen hand ordna så en stabil internetuppkoppling, mikrofon och kamera. Om hela eller större delen av kursen ges på distans är detta ett krav. Var särskilt uppmärksam på att du kan behöva examineras på Zoom, t ex genom "sals"-tentamina eller examinerande seminarier. Att delta aktivt på ett seminarium innebär att man deltar med kameran påslagen. Zoom kan användas på en dator, en surfplatta eller smarttelefon. 

Liten ordlista

Zoom: är en plattform där lärare och studenter kan hålla videomöten.

Canvas: Canvas är Lunds universitets lärplattform. Här kan du hitta information om din pågående kurs, meddelanden från din lärare samt filer och annat som är relevant för din kurs. Du loggar in på Canvas med dina inloggningsuppgifter från Studentportalen.

Kurshemsida: På kurshemidan hittar du en beskrivning av kursen, anmälningsinformation och kursplan. Litteraturlista och  schema publiceras så snart de är klara. Kurshemsidan finns tillgänglig på webben för alla, och här kan du hitta kursinformation för tidigare terminer också.

Studentportalen: din ingång till Lunds universitets register över studieresultat. Där kan du se dina kurser – båda avklarade och kommande – regsitrera dig och lämna återbud, ta ut intyg och ansöka om examen. 

Hitta din kursadministratör

Administratören kan hjälpa dig med registreringar och andra Ladok-ärenden.

Kontakta studievägledaren för ditt ämne

Förändringar med anledning av Coronaviruset (lu.se)