lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Masterprogram i språk och språkvetenskap

– inriktning mot japanska

Programöversikt

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap vänder sig till studenter som har en svensk eller utländsk grundexamen. Programmets målsättning är att stärka studenternas kunskap om språk i bred mening och deras teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar. Studenterna kan inom programmet välja mellan 16 ämnesfördjupningar: allmän språkvetenskap, arabiska, engelska, fonetik, franska, grekiska/nygrekiska, italienska, japanska, kinesiska, kognitiv semiotik, latin, ryska, rumänska, spanska, svenska/nordiska språk och tyska.

Inriktningen i japanska

Mastern med inriktning mot japanska vänder sig till dig som vill fördjupa dig i japansk språkvetenskap. Den andra terminen på programmet ägnas åt studier i japansk språkvetenskap och klassisk japanska. Dessa ämnesspecifika moment ger i kombination med de allmänt lingvistiskt inriktade kurserna på programmet en mycket stabil teoretisk grund. Vid vårt ämne kommer du att fördjupa dig i språkvetenskaplig litteratur på japanska och delta i diskussioner kring såväl teoretiska som språkfärdighetsmässiga frågeställningar med anknytning till texterna. I våra kurser ingår också läsning av avancerade skönlitterära texter, samt inlärning av grammatik och läsförståelse av klassisk japanska och sino-japanska (kanbun).

Mastern med inriktning mot japansk språkvetenskap är tänkt att passa dig som i din nuvarande eller framtida yrkesutövning har eller kommer att ha behov av både teoretisk och praktisk kunskap om det japanska språket.

Information

Programkod: HASPV
Inriktningskod: JAPA
Titel: Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska
Engelsk titel: Master's Programme in Language and Linguistics, Japanese

Starttermin: höstterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Studieperiod: 2020-08-31 – 2022-06-05
Undervisningsspråk: engelska
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande, med kandidatuppsats i japanska (språkvetenskaplig inriktning). Engelska 6/Engelska B.
Urval: kandidatuppsats eller motsvarande, betyg på relevanta kurser, intervjuer.

Masterexamen (2 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (45 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2019
Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp (SPVM06)vår 2020
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (SPVR01)vår 2020
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (30 hp)
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1, 15 hp (JAPM13)höst 2019
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 2, 15 hp (JAPM14)vår 2020
Valbara kurser inom programmet (15 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (30 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 30 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Magisterexamen (1 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (22,5 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2019
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (SPVR02)vår 2020
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (15 hp)
Den studerande väljer kurser om 15 högskolepoäng från listan över obligatoriska kurser för masterexamen för vald inriktning.
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1, 15 hp (JAPM13)höst 2019
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 2, 15 hp (JAPM14)vår 2020
Valbara kurser inom programmet (7,5 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (15 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 15 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.