lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Översättarutbildningen

Obligatoriskt antagningsprov

För att vara behörig till Översättarutbildningen krävs ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet är alltså obligatoriskt och den som har ansökt till utbildningen ska infinna sig till provet i Lund. Provet består av två delar: ett prov i svensk språkfärdighet och ett prov i översättning. Provet utgör också underlag för urval vid översökning.

Antagningsprov inför H18

Antagningsprovet inför hösten 2018 äger rum lördagen den 5 maj kl 9-13 (svensk språkfärdighet) och kl 14-17 (översättningsprov) i sal L201. Ingång från UB-parken. Obligatorisk föranmälan till Peter Marthinsson.

Hitta hit: www.sol.lu.se/kontakt/hitta/

 

Extra antagningsprov inför H18

Ett extra antagningsprov inför hösten 2018 äger rum lördagen den 18 augusti kl 9-13 (svensk språkfärdighet) och kl 14-17 (översättningsprov) i sal L303a. Ingång från UB-parken. Obligatorisk föranmälan till Frida Mebius Önnerfors.