lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Översättarutbildningen

Obligatoriskt antagningsprov

För att vara behörig till Översättarutbildningen krävs ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet är alltså obligatoriskt och den som har ansökt till utbildningen ska infinna sig till provet i Lund. Provet består av två delar: ett prov i svensk språkfärdighet och ett prov i översättning. Provet utgör också underlag för urval vid översökning.

Antagningsprov inför H19

Antagningsprovet inför hösten 2019 äger rum lördagen den 11 maj kl 9-13 (svensk språkfärdighet) och kl 14-17 (översättningsprov) i sal H135a. Ingång från UB-parken.

Ett extra antagningsprov kommer att anordnas den 17 augusti kl 9-17 i sal H135a.
Obligatorisk föranmälan till Peter Marthinsson.

Hitta hit: www.sol.lu.se/kontakt/hitta/

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Mari Mossberg

Studievägledare
Peter Marthinsson
Humanisthuset H121b

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner
Lingvisthuset L224a

Ett andra källspråk

Om man vill läsa ett annat andra källspråk än danska under det andra året på utbildningen kan man kontakta koordinatorn och anmäla sig till ett extra översättningsprov, förutsatt att källspråket i fråga ges under den kommande terminen. Om man då visar att man har tillräckliga förkunskaper i källspråket kan man få läsa detta källspråk även om man inte har några högskolepoäng.