Martina Engkvist - översättare

Spännande översättarjobb i Riga

Jag heter Martina Engkvist och jag jobbar som översättare på företaget euroscript i Riga. Vid Lunds universitet läste jag bland annat Europastudier och franska, som jag har en kandidatexamen i. Genom språkstudierna började jag intressera mig för översättning och jag började på Översättarutbildningen hösten 2012. Året efter tog jag min magisterexamen i översättning (med franska som specialisering).

Redan innan jag började Översättarutbildningen ansökte jag om att göra praktik på euroscript. Företaget tog inte in några praktikanter just då, men de bad mig att kontakta dem igen när jag tagit min examen om jag skulle vara intresserad av att komma till Riga och arbeta som översättare/granskare in-house. Under utbildningens gång blev jag ännu mer säker på att översättning är det som jag vill arbeta med, så under våren 2013 kontaktade jag euroscript igen och min rekryteringsprocess inleddes.

Jag flyttade till Riga i augusti 2013 och nu har jag snart arbetat på euroscript i två år. Arbetet innebär till stor del att översätta olika typer av EU-dokument och tekniska dokument. Jag översätter dagligen från franska och engelska till svenska och jag har även börjat översätta en del från italienska. Det passar mig väldigt bra att arbeta som översättare in-house och att arbeta i ett team. Det här jobbet har gett mig otroligt mycket och som inkörsport till översättaryrket har det varit en ovärderlig erfarenhet

 

Martina Engkvist, översättare