lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i engelska

Kandidatprogrammet i engelska startar hösten 2019. Sista ansökningsdatum är 15 april, 2019.

Denna programhemsida är under utveckling. Mer information kommer att tillkomma efter hand.

Generell programstruktur

Kandidatprogram i engelska (180 högskolepoäng)

Termin 1 Engelska 1-30 högskolepoäng (ENGA04)

Termin 2 Engelska 31-60 högskolepoäng (ENGA22)

Termin 3 Engelska 61-90 högskolepoäng (programspecifik termin)

Termin 4 Breddningstermin/Utlandstermin/Kandidatkurs i engelska

Termin 5 Breddningstermin/Utlandstermin/Kandidatkurs i engelska

Termin 6 Kandidatkurs med examensarbete

 

 

 

 

Detaljerad programstruktur

 Termin 1 (hösttermin)

  • Engelska språket (15 hp)
  • Akademiskt skrivande (7,5 hp)
  • Engelskspråkig litteratur (7,5 hp)

 

Termin 2 (vårtermin)

  • Engelsk grammatik (7,5 hp)
  • Engelsk litteraturhistoria (7,5 hp)
  • Språkvetenskaplig analys (7,5 hp)
  • Litteraturvetenskaplig analys (7,5 hp)

 

Termin 3 (hösttermin)

  • Engelska i samhället (15 hp)
  • Engelsk litteraturvetenskap med inriktning film och rörlig bild (7,5 hp)
  • Valbar delkurs i engelska (7,5 hp)

 

Termin 4 (vårtermin)

Under termin 4 väljs ett relevant studieämne för breddning/fördjupning vid Lunds universitet eller vid ett utländskt lärosäte (eller vid ett annat lärosäte i Sverige). Möjlighet finns att läsa kandidatkursen i engelska med den inriktning studenten inte har tänkt välja termin 6. Kursvalet ska godkännas av programkoordinator (eller motsvarande).

 

Termin 5 (hösttermin)

Under termin 5 väljs ett relevant studieämne för breddning/fördjupning vid Lunds universitet eller vid ett utländskt lärosäte (eller vid ett annat lärosäte i Sverige). Möjlighet finns att läsa kandidatkursen i engelska med den inriktning studenten inte har tänkt välja termin 6. Kursvalet ska godkännas av programkoordinator (eller motsvarande).

 

Termin 6 (vårtermin)

Valbar delkurs i engelska (7,5 hp)

Engelsk språkvetenskap: Teori, metod och akademiskt skrivande (7,5 hp) eller

Engelsk litteraturvetenskap: Teori, metod och akademiskt skrivande (7,5 hp)

Examensarbete (15 hp)

 Utbildningsplan