Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Valbara och valfria kurser

Inom programmet läser du minst 15 hp valbara kurser utöver de obligatoriska inom ämnet. En valbar kurs ska vara på avancerad nivå och inom området språk och språkvetenskap. Du kan välja mellan alla avancerade kurser inom mastersprogrammet, i samråd med koordinatorn, inom eller utanför din inriktning. Alla dessa kurser har separata behörighetskrav som du måste uppfylla. Du hittar behörighetskraven i de olika kursplanerna. Kontakta studievägledaren vid frågor.

Se respektive ämnes sida för kursutbud. Där finns uppgifter om vilka kurser som ges (under kurser på avancerad nivå): Utbildningsutbud

De valfria kurserna kan ligga inom området språk och språkvetenskap eller inom andra ämnen om de är relevanta i din examen. De kan vara på grundnivå eller på avancerad nivå. Om du vill läsa kurser på grundnivå eller vid någon annan institution, måste du ansöka och bli antagen via www.antagning.se. Ansök senast 15 oktober/15 april.

Du får inte ha mer än 30 hp på grundnivå för en masterexamen (15 hp för en magisterexamen). Ditt kursval ska godkännas av kontaktpersonen inom ämnet och koordinatorn.

Elective/Optional courses spring term 2024

Elective/Optional courses autumn term 2023

Scheman

Som hjälp vid val av kurser och för att undvika kurskollision, kan du själv generera ett schema:

Välj "Studentgrupp" i rullmenyn, och skriv HASPV-23H för att få ett sammansatt schema. 

Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2023-10-03