Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Programstruktur

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap, 120 hp, har ett antal olika inriktningar. Bredden av inriktningar bidrar till ett stort urval av avancerade kurser i språk och i språkvetenskap. Med programmets många valfria moment ger detta kursutbud studenten stor valfrihet att själv forma sin utbildning efter eget intresse. Det finns flera olika typer av kurser: Obligatoriska gemensamma kurser, obligatoriska ämneskurser och valbara/valfria kurser.

Läsåret är uppdelat i två terminer och varje termin delas upp i kurser med separat examination. Ämneskurser och valbara kurser ges enligt ett rullande schema. Obligatoriska kurser ges enligt ett rullande schema, minst en gång under studentens studieperiod.

För behörighet till termin två ska den inledande kursen Vetenskapsteori för språkvetare vara avklarad. För behörighet till kursen Examensarbete, masterkurs ska den studerande vara klar med minst 60 högskolepoäng inklusive alla obligatoriska kurser.

Obligatoriska ämneskurser

Varje inriktning har obligatoriska kurser för den specifika inriktningen (30 hp). Obligatoriska kurser ges enligt ett rullande schema, minst en gång under studentens studieperiod. Hitta din inriktning och ditt ämne här:

Valbara och valfria kurser

Av de Valbara kurserna (45 hp) ska minst 15 hp bestå av kurser på avancerad nivå i språk eller språkvetenskap. Studenten väljer dem i samråd med programmets koordinator.

Ettårig master

Man kan också välja att ta en ettårig magisterexamen istället för en tvåårig masterexamen. Mer information hittar du i utbildningsplanen. 

Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2022-11-07