Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Programstruktur

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap, 120 hp, har ett antal olika inriktningar. Bredden av inriktningar bidrar till ett stort urval av avancerade kurser i språk och i språkvetenskap. Med programmets många valfria moment ger detta kursutbud studenten stor valfrihet att själv forma sin utbildning efter eget intresse. Det finns flera olika typer av kurser: Obligatoriska kurser för alla inriktningar är den inledande kursen Vetenskapsteori för språkvetare, kursen Språkvetenskapliga basmetoder (andra terminen) och den avslutande uppsatskursen. Varje inriktning har även obligatoriska kurser för den specifika inriktningen (30 hp). Obligatoriska kurser ges minst en gång under studentens studieperiod.
  • Mer information om obligatoriska kurser inom de olika inriktningarna
Av de Valbara kurserna (45 hp) ska minst 15 hp bestå av kurser på avancerad nivå i språk eller språkvetenskap. Studenten väljer dem i samråd med programmets koordinator.

Ettårig master

Man kan också välja att ta en ettårig magisterexamen istället för en tvåårig masterexamen. Mer information hittar du under varje inriktning.

Inriktningar

•    Allmän språkvetenskap
•    Arabiska/Semitiska språk
•    Engelska
•    Fonetik
•    Franska
•    Grekiska
•    Italienska
•    Japanska
•    Kinesiska
•    Kognitiv semiotik
•    Latin
•    Nygrekiska
•    Retorik
•    Rumänska
•    Spanska
•    Svenska/Nordiska språk

Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2022-09-09