Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Programstruktur

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap, 120 hp, har ett antal olika inriktningar. Bredden av inriktningar bidrar till ett stort urval av avancerade kurser i språk och i språkvetenskap. Med programmets många valfria moment ger detta kursutbud studenten stor valfrihet att själv forma sin utbildning efter eget intresse.

Det finns flera olika typer av kurser:

Obligatoriska kurser för alla inriktningar är den inledande kursen Vetenskapsteori för språkvetare<