Masterprogram i Språk och språkvetenskap

– inriktning mot tyska

Den tyska inriktningen inom masterprogrammet i språk och språkvetenskap är under omarbetning och ges inte höstterminen 2020. Den kommer tidigast att utlysas höstterminen 2021, när nya kursplaner finns på plats. 

Information

Programkod: HASPV
Inriktningskod: TYSK
Titel: Masterprogram i språk och språkvetenskap, Tyska
Engelsk titel: Master's Programme in Language and Linguistics, German

Starttermin: höstterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Studieperiod: 2017-08-28 – 2019-06-09
Undervisningsspråk: engelska
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande, med kandidatuppsats i tyska. Engelska 6/Engelska B.
Urval: kandidatuppsats eller motsvarande, betyg på relevanta kurser, intervjuer.

Masterexamen (2 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (45 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2021
Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp (SPVM06)vår 2021
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (SPVR01)vår 2021
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (30 hp)
Valbara kurser inom programmet (15 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (30 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 30 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Magisterexamen (1 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (22,5 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2021
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (SPVR02)vår 2021
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (15 hp)
Den studerande väljer kurser om 15 högskolepoäng från listan över obligatoriska kurser för masterexamen för vald inriktning.
Valbara kurser inom programmet (7,5 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (15 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 15 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2020-06-17