Masterprogram i Språk och språkvetenskap

– inriktning mot ryska

Denna inriktning ges inte för närvarande. Kontakta institutionen för mer information.

Information

Programkod: HASPV
Inriktningskod: RYSK
Titel: Masterprogram i språk och språkvetenskap, Ryska
Engelsk titel: Master's Programme in Language and Linguistics, Russian

Masterexamen (2 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (45 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2021
Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp (SPVM06)vår 2021
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (SPVR01)vår 2021
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (30 hp)
Valbara kurser inom programmet (15 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (30 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 30 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Magisterexamen (1 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (22,5 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2021
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (SPVR02)vår 2021
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (15 hp)
Den studerande väljer kurser om 15 högskolepoäng från listan över obligatoriska kurser för masterexamen för vald inriktning.
Valbara kurser inom programmet (7,5 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (15 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 15 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2020-06-17