Översättarutbildningen

Masterprogram i översättning

Programmets längd: 1 eller 2 år
Antal högskolepoäng: 60 eller 120
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Examensbenämning: Filosofie masterexamen eller Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Översättning
Undervisningsspråk: Svenska

Översättning till svenska

Masterprogrammet i översättning hade sin sista antagning hösten 2020. Nu finns istället möjligheten att ansöka till ett påbyggnadsprogram på kandidatnivå. Läs mer om vårt nya kandidatprogram här:

Mer information om ...

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Mari Mossberg

Studievägledare
Peter Marthinsson
Humanisthuset H121b

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner
Lingvisthuset L224a

Huvudlärare
Lisa Holm – Svenska
Fabian Beijer – Engelska
Mari Mossberg – Franska
Verner Egerland – Italienska
Peter Sivam – Kinesiska
Johanna Lindbladh – Ryska
Ingela Johansson – Spanska
Henrik Henriksson – Tyska

Utbildningsplan från 2019

Utbildningsplan från 2016 till 2018

Sidansvarig: mari.mossbergnordlund.luse | 2021-08-13