Översättarutbildningen

Masterprogram i översättning

Programmets längd: 1 eller 2 år
Antal högskolepoäng: 60 eller 120
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Examensbenämning: Filosofie masterexamen eller Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Översättning
Undervisningsspråk: Svenska

 

Översättning till svenska

Masterprogrammet i översättning är ett 1- eller 2-årigt program på avancerad nivå. Målet för programmet är att utbilda yrkesskickliga översättare till svenska från ett eller ett par av källspråken engelska, franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska och tyska. Utbildningen anknyter till den arbetsmarknad som står till buds för översättare i dag.

Tre inriktningar

För att vara behörig till Översättarutbildningen ska du ha en kandidatexamen och ett godkänt antagningsprov. Dessutom ska du för den engelska inriktningen ha 60 hp i engelska (grundkurs och fortsättningskurs). För inriktningen Källspråk franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska eller tyska ska du ha 90 hp (nybörjarkurser räknas inte). Om du har en examen som språkkonsult ska du ansöka till inriktningen för språkkonsulter och förutom examen ha 60 hp i engelska eller 90 hp i övriga språk.

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Mari Mossberg

Studievägledare
Peter Marthinsson
Humanisthuset H121b

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner
Lingvisthuset L224a

Huvudlärare
Lisa Holm – Svenska
Fabian Beijer – Engelska
Mari Mossberg – Franska
Verner Egerland – Italienska
Peter Sivam – Kinesiska
Johanna Lindbladh– Ryska
Ingela Johansson – Spanska
Henrik Henriksson – Tyska

Utbildningsplan från 2019

Utbildningsplan från 2016 till 2018