lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursexpedition

Gustav Brissman, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin

046–222 87 06

Magnus Brolin, Japanska, Kinesiska

046–222 94 83

Rasmus Carlsson, Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

046–222 78 47

Gunilla Ek Werner, Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

046–222 87 10

Anna Grahn, Franska, Italienska, Rumänska, Spanska

046–222 30 29

Magnus Göransson, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk

046–222 87 11

Therése Koglin, Europastudier

046–222 77 66

Linnea Lundahl, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

046–222 87 11

Helena Priest, Arabiska, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

046–222 84 50

Marcus Tegler, Engelska, Tyska

046–222 75 50

Sandy Åkerblom

046–222 14 77