Sommarkurser 2022

Flera kurser är öppna för sen anmälan. Ansök på antagning.se. 

Människans språk – Introduktion till lingvistik och fonetik, 15 hp

Är du intresserad av varför språk är olika? Eller du kanske tycker att det är kul med dialekter? Du kanske till och med undrat varför vissa språk är svårare att lära sig eller undrar var ord kommer ifrån? 

Kursen Människans språk – Introduktion till lingvistik och fonetik ger en bred introduktion till ämnet lingvistik, som handlar om hur språk används och fungerar. Kursen ger dig en orientering i ämnet, så att du kan använda grundläggande terminologi och få kunskap om vad som är intressant att forska om inom lingvistiken. Du får bekanta sig med en lingvists verktygslåda och även träna dig på att använda denna. 

Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid, 7,5 hp

I den här kursen får du perspektivrika insikter om den dystopiska litteraturens betydelse i och för vår tid. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om litteraturens allmänna funktionssätt, och färdigheter i att tolka, förstå och diskutera sådana texter. I kursen studerar du ett urval av de senaste decenniernas tongivande europeiska och amerikanska dystopiska litteratur. Särskilt uppmärksammas verkens samhällskritiska syften och belyser hur dessa gestaltas i olika medier och genrer, som science fiction, politisk satir och kontrafaktisk historisk roman, med spridning inom olika populär-, sub-, ungdoms- och högkulturella sammanhang.

Spanska: Latinamerikansk narkokultur, 7,5 hp

Under senare år har vi kunnat se filmer och TV-serier om narkotikakarteller i Latinamerika, där knarkkungarna ibland uppnår hjältestatus. Om du vill få ett djupare perspektiv på hur kulturen representerat drogvärlden i dagens latinamerikanska samhälle är vår sommarkurs något för dig. Med fokus främst på Mexiko och Colombia granskar vi narkokulturen genom att analysera och diskutera aktuell film, skönlitteratur och andra texter. Kursen ges på spanska och du ska ha läst fortsättningskurs eller motsvarande innan du kan läsa denna temakurs. Kursen är upplagd främst som ett självständigt tematiskt studium, men innehåller också några träffar då kursmaterialet diskuteras muntligt. Examination sker genom muntlig presentation och ett avslutande skriftligt arbete.

Contemporary Ukraine: Perspectives on Politics, Society, Culture and History

Kursen behandlar dagens ukrainska samhälle utifrån politiska, kulturella och identitetsmässiga perspektiv, mot en gedigen historisk bakgrund som belyser hur ukrainsk kultur, identitet och subjektskap vuxit fram i de ryska, habsburgska och osmanska imperiernas språkliga och religiösa gränsland. Kursen fokuserar särskilt på stats- och nationsbygge i det postsovjetiska Ukraina från 1991, i ett större regionalt sammanhang, och lägger stor vikt vid att identifiera de faktorer som ledde till Rysslands krig mot Ukraina.

Swedish as a Foreign Language: Beginner's course 1

The course Swedish for Students with a Foreign Background: Level 1 (7.5 credits) is designed for those who are interested in acquiring and developing a Swedish language skill and are interested in taking a language course with a rapid progression.

General English Proficiency

Du behöver inte kunna svenska för att vara behörig till denna kurs.

Önskar du att förbättra dina kunskaper i engelska för att öka dina chanser i arbetslivet eller som student? Vill du öva upp dina färdigheter i engelska inför en resa eller för att nå människor från andra delar av världen? Eller vill du helt enkelt förbereda dig för att läsa en bok eller titta på en film på engelska? Hur det nu förhåller sig med detta är en sak säker:  Engelska är ett synnerligen viktigt språk för att kommunicera med människor med olika språkbakgrunder – både i arbetslivet och i fritiden.

Lingvistik

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Litteratur­vetenskap

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Spanska

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-04-27