Tolkning i offentlig sektor II

Fortsättningskursen

Fortsättningskursen i Tolkning i offentlig sektor ges som halvfartskurs under våren 2020 och hösten 2020 med inriktning på arabiska och somaliska. Kursen består av fem obligatoriska delkurser: Yrkesetik och professionskunskap II 7,5 hp, Grundläggande terminologi II 3,5 hp, Terminologi i praktiken II 4 hp, Tolkningsteknik och övningar III 7,5 hp samt Tolkningsteknik och övningar IV 7,5 hp.

Schema, kursbeskrivningar och litteratur ht 2020 (pdf)

Kursplaner TOFS II (pdf)

Schema och kursbeskrivningar vt 2020 (pdf)

Tolkning i offentlig sektor

Kursföreståndare: Carla Killander Cariboni

Studievägledare: Sandy Åkerblom

Studierektor: Lena Larsson

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-10-11