Praktikperioder

Tre perioder med olika slags praktik

Under tre perioder och i samband med tre olika kursmoment gör våra studenter analyser, utbildningsinsatser och språkförbättrande arbeten av olika slag på en arbetsplats. Läs i bifogad text och/eller kontakta Anna W Gustafsson för mer information.

Praktikperioder

Valbar praktikkurs

Under femte terminen har våra språkkonsulter möjlighet att ansöka till en hel praktikkurs som omfattar antingen 10 eller 20 veckor. Det innebär att en arbetsplats kan få tillgång till en extra resurs med gedigen språklig kompetens under en längre tid. Studenterna ansvarar själva för att hitta en arbetsplats som kan ta emot dem. På praktikplatsen ska det finnas en handledare som tillsammans med studenten ansvarar för att praktiken innehåller relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta programkoordinatorn eller studievägledaren.

Läs mer på respektive kurshemsida:

När ni behöver...

  • få ordning på era texter
  • få hjälp med att anpassa information för olika mottagargrupper
  • få hjälp med att skapa nya texter, t.ex. informationsmaterial
  • skapa ett effektivt och tydligt textflöde såväl internt i organisationen som externt
  • skapa tillgänglighet med lättlästa och klarspråksbearbetade texter
  • utveckla den språkliga kompetensen hos personalen med utbildningar om till exempel skrivande, klarspråksanpassning eller interkulturell kommunikation
  • göra språkbruket i organisationens texter konsekvent, smidigt och begripligt.

... då ska ni anställa en språkkonsult!

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter och Anna W Gustafsson

Studievägledare
Marina Hansson

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Följ studenternas instagramkonto

Arbetsmarknad

Vad kan man arbeta med efter studierna? Läs om Annie som tog sin examen våren 2016. Du kan också hitta mer information om yrket på Examinerade språkkonsulters hemsida: ESS

Kompetensprofil

Vad kan en språkkonsult? Läs vår kompetensfolder:
Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2023-04-20