Antagning till termin 2

Om du redan har läst en termin svenska kan du söka in direkt till termin 2 på Språkkonsultprogrammet, och få tillgodoräkna dig kurserna från programmets första termin.

Vad innebär en ansökan till programmets senare delar?

För att du ska kunna bli antagen ska du ha läst Svenska, språklig inriktning, grundkurs (SVEA11), eller en motsvarande grundkurs i svenska språket, och blivit godkänt på det antagningsprov som vi anordnar i mitten/slutet av november. Har du läst svenska vid något annat lärosäte än Lunds universitet kan du behöva kolla med vår studievägledare vad som kan tillgodoräknas (kontaktuppgifter finns i rutan till höger eller på ingångssidan till programmet i menyn till vänster).

Observera att antagning till termin 2 bara öppnar om det finns lediga platser på programmet.

Hur går ansökan till?

Du ansöker till programmet på antagning.se senast 15 oktober. Efter att ansökningsperioden har stängt kommer du att få mer information och kallelse till antagningsprovet.

Vem är behörig att börja direkt på termin 2?

Du uppfyller behörigheten om du

  • har ett godkänt antagningsprov
  • har en grundkurs i svenska (motsvarande SVEA11) som kan avslutas innan vårterminen startar
  • har grundläggande behörighet samt Engelska 6 (Engelska B) och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (Samhällskunskap A).

Om det är fler personer än det finns platser som blir godkända på antagningsprovet kommer vi att följa vårt normala antagningsförfarande där vi rangordnar i tre kvotgrupper (1/3 baserat på provresultat, 1/3 gymnasiebetyg och 1/3 högskoleprov).

Antagningsprov inför vårterminen 2024

Antagningsprovet äger rum onsdagen den 29 november kl. 15.00–20.00. OBS! Du måste logga in 45 minuter i förväg.

För den som vill testa sin teknik eller ställa frågor hålls ett supporttillfälle inför provet måndagen den 27 november kl. 17.00–18.00.

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter och Anna W Gustafsson

Studievägledare
Marina Hansson

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Programstruktur

Här kan du se hur programmet är strukturerat och vilka kurser som ingår varje termin. 

Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2023-08-17