Förkunskapskrav och urvalsgrunder

Behörig till Europastudier

För att bli antagen till kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet 1, d.v.s. Historia A och Samhällskunskap A, eller motsvarande kunskaper. Obs! Under det första läsåret på programmet väljer du vilket europeiskt språk som du ska läsa under terminerna 3 och 4. Förutom den behörighet som gäller för programmet, måste du även uppfylla den särskilda behörigheten för det valda språket. Dessa behörighetskrav finns specificerade i utbildnings-/kursplanerna för respektive språkkurs.

Urvalsgrunder

  • Betyg: 66%
  • Högskoleprov: 34%

Ansökan

Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil startar på hösten. Information om anmälan och antagning finns på lu.se: www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGEUH
Sidansvarig: mattias.nowakeu.luse | 2017-03-08