lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Stöd och vägledning

Studievägledning vid SOL

Varje sektion har en eller flera studievägledare. Har du frågor eller problem som rör din studiesituation är det någon av studievägledarna du ska vända dig till. Hos dem kan du få information och vägledning både i de ämnen som tillhör sektionen och om olika kurskombinationer inom humaniora. Studievägledaren handlägger också frågor rörande särskild behörighet till fortsättningskurser, tillgodoräknande av tidigare universitetsstudier osv. Studievägledarna arbetar i nära kontakt med olika organ och myndigheter inom och utom universitetet (t ex Antagningsavdelningen, Studentservice, Studenthälsan, CSN, Högskoleverket) och kan ge information om vart du ska vända dig i frågor som inte handhas av sektionens studievägledar.

Arbetslivsforum

Denna service riktar sig till dig som är student inom det humanistiska området när det gäller kontakter med arbetslivet under och efter studierna. Här kan du få kvalificerad hjälp med att identifiera dina intressen och ambitioner och tillfälle att diskutera framtid och karriär. Arbetslivsforum är placerat i SOL-centrum (Absalonhuset, bottenvåningen, rum A141b).

Vid Lunds universitet finns dessutom ett arbetslivscentrum som arbetar övergripande med dessa frågor. För dig som funderar på att starta eget företag finns också Venturelab, universitetets verksamhet för att stimulera entreprenörskap och för att stötta dig som student i dina ambitioner.

Studieverkstad med språkservice

Om du vill ha hjälp med studieteknik, det svenska språket och det akademiska skrivandet kan du vända dig till Studieverkstaden. Den är öppen för alla studenter som är inskrivna vid Lunds universitet och finns i Genetikhuset, Sölvegatan 29B. Lättast att få kontakt är via epost studieverkstadstu.luse.

Stipendier

Information om stipendier som du kan söka och ansökningsblanketter får du hos Donationsgruppen som du hittar på bottenvåningen i Byrålogen, Paradisgatan 5. Mer information finns också på universitetets stipendieportal.

Epost: stipendiereken.luse

Studenthälsan

Till Studenthälsan kan du vända dig med problem som har med din studiesituation att göra. Studenthälsan är ett komplement till vårdcentralerna, men inte till akutsjukvården. All personal på Studenthälsan har tystnadsplikt.

Studentprästerna

Studentprästerna finns tack vare ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. Liksom personalen vid Studenthälsan har studentprästerna tystnadsplikt. För mer information och kontakt, se